საგარანტიო პირობები

გარანტია ვრცელდება პროდუქციის ძრავზე

 • შპს ელექტრონი სთავაზობს მომხმარებელს 1 წლიან საგარანტიო მომსახურებას. საგარანტიო მომსახურებაზე ზრუნავს ჩვენი ავტორიზებული სერვის ცენტრი.
 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება პროდუქციის შეძენისას საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ფურცელი, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის მოდელსა და შპს ელექტრონის ბეჭედს.
 • ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, საგარანტიო ვადის პერიოდში ჩვენი სერვის ცენტრი შეაკეთებს აღნიშნულ პროდუქტს თუ ამას ტექნიკური შესაძლებლობა იძლევა. თუ პროდუქტის შეკეთება ტექნიკური მიზეზების გამო შეუძლებელია, ხდება პროდუქტის შეცვლა ახლით.
 • გარანტია არ ვრცელდება პროდუქტის ცვეთად, სათადარიგო ნაწილებზე და ვიზუალურ დაზიანებებზე.

საგარანტიო მომსახურება არ ვრცელდება თუ:

 • პროდუქტს არ გააჩნია საგარანტიო ფურცელი.
 • საგარანტიო ფურცელს გაუვიდა ვადა.
 • საგარანტიო ფურცელზე არ ემთხვევა პროდუქტის მოდელი, გაყიდვის თარიღი ან ჩვენი კომპანიის ბეჭედი.
 • დაირღვა ექსპლუატაციის პირობები, მათ შორის ქარხანა-მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი ცვეთადი მასალების გამოყენებისას.
 • პროდუქტი არის თვითნებურად შეკეთებული ან დაშლილი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.
 • პროდუქტს აქვს დაზიანებები ან დეფექტი, რომელიც გამოწვეულია გარეგანი მექანიკური, თერმული ან ქიმიური დაზიანებებით, დაუდევარი გამოყენებით, სტიქიური შემთხვევებით.
 • პროდუქტი მუშაობდა ძალიან გადატვირთულ რეჟიმში, რამაც გამოიწვია მისი დაზიანება.
 • პროდუქტი არის დამწყები/სამოყვარულო მოდელი და გამოყენებული იყო საწარმოო ან პროფესიონალური დანიშნულებით.

პროდუქციის მოხმარებამდე აუცილებლად გაეცანით მისი სწორი ექსპლუატაციის წესებს. ხშირ შემთხვევაში, დაზიანების ძირითადი მიზეზი ინსტრუქციაში მოცემული წესების გაუთვალისწინებლობით ხდება.

კალათა
ავტორიზაცია

არ გაქვთ ანგარიში?

მოსაძებნად ჩაწერეთ სასრუველი პროდუქტი.
პროდუქცია
0 items კალათა
ჩემი ანგარიში