მიტანის სერვისზე ზრუნავს საქართველოს ფოსტა

  • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში - 09:30 საათიდან - 15:00 საათამდე დამკვეთის მიერ, შემსრულებლისათვის გადაცემული „მისატანი“ გზავნილების ადრესატის მისამართზე ვიზიტი, ხოლო “მოკითხვამდე“ გზავნილების ადრესატის მისამართის მომსახურე სერვისცენტრში განთავსება ხორციელდება იმავე სამუშაო დღეს. 15:00 საათიდან - 19:30 საათამდე გადაცემული გზავნილების შემთხვევაში, ვიზიტი და სერვისცენტრში განთავსება ხდება მომდევნო სამუშაო დღეს.
  • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტიდან სხვა მუნიციპალიტეტში - 09:30 საათიდან - 19:30 საათამდე დამკვეთის მიერ, შემსრულებლისათვის გადაცემული „მისატანი“ გზავნილების ადრესატის მისამართზე ვიზიტი, ხოლო “მოკითხვამდე“ გზავნილების ადრესატის მისამართის მომსახურე სერვისცენტრში განთავსება ხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს, ხოლო სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში 3-5 სამუშაო დღეში.
  • „მოკითხვამდე“ საკურიერო გზავნილი არის რეგისტრირებული გზავნილი, რომელიც ინახება სერვისცენტრში 30 კალენდარული დღე და ამ პერიოდში ადრესატს/მიმღებს აქვს შესაძლებლობა სერვისცენტრიდან გაიტანოს გზავნილი. „მოკითხვამდე“ საკურიერო გზავნილის ტარიფები , „მისატანი“ გზავნილის ღირებულებას მინუს 20 %.
კალათა
ავტორიზაცია

არ გაქვთ ანგარიში?

მოსაძებნად ჩაწერეთ სასრუველი პროდუქტი.
პროდუქცია
0 items კალათა
ჩემი ანგარიში